Prema čl. 2., st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 10/08. i 7/09.) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja su: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.   Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe.   Organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose tromjesečni financijski izvještaj FINA-i.   Prema čl. 71. Uredbe Obrazac: S-PR-RAS-NPF nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije:
• čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i
• godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine.   Neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009.g. dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine neovisno o visini prihoda ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.