Trgovinu uređuje Zakon o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 144/11.) i to:
- trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost,
- trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.   U maloprodaji se ne izdaje (R) račun već maloprodajni račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 136/12.) i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
U veleprodaji se izdaje (R) račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12.).
Ako bi se iz veleprodaje roba prodala krajnjem kupcu potrošaču u tom slučaju to nije veleprodaja već maloprodaja, kako to određuje Zakon o trgovini. I suprotno, ako bi se iz maloprodaje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.