Postupanje u statusu trgovca rabljenim motornim vozilima u kojem iznosite probleme sa kojima se susrećete u postupku te dajete prijedloge izmjena u postupanju prema zakonskoj regulativi. U vašem upitu navodite da ste registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima, međutim vi se u upitu pozivate na čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) koji definira nastanak porezne obveze koja se odnosi na trgovca i pozivate se na definiciju iz čl. 9. st. 1. Zakona vezano za obračun i plaćanje posebnog poreza koja se odnosi na trgovca. U nastavku pojašnjavamo procedure koje se odnose na trgovca rabljenim motornim vozilima. Članak 7. st. 1. t. 2. i 3. Zakona propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe te kad trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe. U čl. 9. st. 2. Zakona propisano je da je kod nastanka porezne obveze iz čl. 7. st. 1. t ...