Podneskom  KLASA: 413-01/17-01/1350, URBROJ:513-02-3000/2-17-2 od 23. svibnja 2017. godine ukazujete na brojne upite stranaka, kao i na različitost postupanja od strane carinskih službenika u odnosu na primjenu oslobođenja od plaćanja trošarine u slučaju kada fizička osoba iz druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: druga država članica) duhanske prerađevine koje su puštene u potrošnju u toj državi članici besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi. S tim u vezi tražite mišljenje da li je dopušteno slanje takvih pošiljki u poštanskom prometu i ako da, koje su dopuštene količine duhanskih prerađevina koje se mogu iz druge države članice poslati u Republiku Hrvatsku, odnosno iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu. Ujedno molite da ukažemo na zakonodavni okvir odnosno odredbe kojima je propisana odnosno uređena predmetna problematika. U svrhu pravilne primjene propisa te ujednačavanja postupanja carinskih službenika, u nastavku se očitujemo. Člankom 30. st. 1. t. 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) propisano je da se trošarina ne plaća na trošarinske proizvode koje fizička osoba iz druge države ...