Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 70. stavka 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odnosno od kojega trenutka je Financijska agencija ovlaštena nastaviti s izvršavanjem osnova za plaćanje. Navedeno se traži iz razloga što je Financijska agencija prije izvršnosti Rješenja o obustavi postupka nastavila izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, odnosno izvršila je blokadu računa te onemogućila daljnje redovito poslovanje dužnika, unatoč činjenici da postupak predstečajne nagodbe nije bio konačno obustavljen, odnosno rješenje o obustavi nije postalo izvršno. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo. U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak postupa se po odredbama tog zakona. U postupku predstečajne nagodbe primarno se primjenjuju postupovne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Po odredbama ZUP-a postupa se dakle u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom, dakle, ZUP se primjenjuje supsidijarno. Člankom 30. stavkom 7. Zakona o financijskom poslovanju i prestečajnoj nagodbi, propisano je da žalba protiv rje&scaron ...