Porezna uprava, Središnji ured dala je odgovor 27. travnja 2014., Kl.:423-08/14-01/45 na upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 70. stavka 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, odnosno od kojega je trenutka Financijska agencija ovlaštena nastaviti s izvršavanjem osnova za plaćanje?   Upit je postavljen iz razloga što je FINA prije izvršnosti Rješenja o obustavi postupka nastavila izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, odnosno izvršila je blokadu računa te onemogućila daljnje redovito poslovanje dužnika, unatoč činjenici da postupak predstečajne nagodbe nije bio konačno obustavljen, odnosno rješenje o obustavi nije postalo izvršno.   Iz navedenog mišljenja dio citiramo:   " Dakle, ako je žalba dopuštena, ali nema odgodni učinak, prvostupanjsko rješenje postaje izvršno dostavom stranci.
Člankom 70. stavkom 7. Zakona propisano je da nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovog članka nastaviti izvršavati.
Dakle, odredbama Zakona propisano je od kojeg trenutka Financijska agencija je ovlaštena nastaviti s izvršavanjem ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.