Tijekom mjeseca veljače 2003. (20. i 21. veljače), u prostorijama Područnog ureda Zagreb, održan je seminar o transfernim cijenama, kojeg su vodili savjetnici za nadzor Porezne uprave SAD-a (IRS) gđa Ann Green, gosp. James R. Kopidlansky i gosp. James Ruckriegle. Seminar je održan za inspektore odjela za nadzor i odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela, a zbog ograničenog broja sudionika, seminaru su prisustvovali samo predstavnici većih područnih ureda. Problem transfernih cijena odnosi se na poslovanje multinacionalnih kompanija, odnosno povezanih društava različite rezidentnosti, a u Hrvatskoj se pojavio ulaskom stranog kapitala, te kupovinom ili osnivanjem društava na teritoriju naše države od strane inozemnih kompanija. Izraz transferna cijena koristi se za cijenu koju trgovačko društvo naplaćuje za dobra, usluge ili nematerijalnu imovinu društvu kćeri ili drugom povezanom trgovačkom društvu. Definicija povezanih društava propisana je čl. 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93. i 34/99.), te Međunarodnim računovodstvenim standardima br. 27 - Konsolidirani financijski izvještaji i računovodstvo ulaganja u povezana društva i br. 28 - Računovodstvo ulaganja u ovisna društva. Cijene roba i usluga između povezanih društava (transferne cijene) mogu odstupati od uobičajenih tržišnih ...