U svezi oporezivanja PDV-om doznaka ili transfera jedinica lokalne samouprave komunalnim poduzećima, Porezna uprava se višekratno očitovala u svojim pismima. Sredstva (transferi), koja se doznačavaju komunalnim poduzećima za izgradnju objekta komunalne infrastrukture, javnih dobara, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, u smislu odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 105/99.), nego potpora za izgradnju javnih dobara te se na takvu doznaku ne plaća PDV, u smislu odredbi članka 8. stavka 1. Zakona i članka 3. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. i 112/99.). Međutim, glede transfera koji su naknada za obavljene isporuke dobara i usluga komunalnim poduzećima, postoji obveza oporezivanja. Naime, isporuke dobara i obavljene usluge komunalnih poduzeća nisu izuzete od oporezivanja, neovisno o tome da li su učinjene jedinici lokalne samouprave ili nekom drugom kupcu. Jedinica lokalne samouprave primljena dobra i usluge plaća doznakama, tzv. "transferima" komunalnom poduzeću, u iznosima i dinamici predviđenoj u proračunu, te komunalna poduzeća ne ispostavljaju račune jedinici lokalne samouprave za isporučena dobra i obavljene usluge. Zato su transferi svojevrsni predujmovi koji se zatvaraju po isteku proračunske godine, pri čemu je vrijednost isporučenih ...