Mišljenje Porezne uprave od 15. ožujka 2013., Kl.:410-01/13-01/193 prenosimo u cijelosti:   Zaprimili smo zahtjev poreznog obveznika iz dostavnog spiska da mu se za potrebe fiskalizacije odobri izdavanje računa putem Knjige uvezanih računa, kako je to Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12. – dalje: Zakon) propisano za male obveznike fiskalizacije.
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.   Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:
1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju,
osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.   Glede mogućnosti primjene uvezane knjige računa za poreznog obveznika frizerski salon kao obveznika fiskalizacije možemo odgovoriti da je člankom 4. Zakona propisano da se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 143/06., 61/12.). Osim malih obveznika fiskalizacije ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.