Društvo "D" d.o.o. bavi se preradom drva i proizvoda od drva, kao osnovnom djelatnošću, te plasmanom proizvoda u zemlji i inozemstvu. Na upit o odbitku pretporeza na izdatke pri nabavi terenskog vozila (Land cruiser) putem financijskog leasinga, odnosno priznavanju troškova za vrijeme njegova korištenja, odgovaramo u nastavku. Prema članku 20. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku. Odredbom članka 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 153/05.) propisani su uvjeti koji trebaju biti ispunjeni da bi poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imali pravo na odbitak pretporeza. Kod financijskog najma (leasinga) predmeta dugotrajne imovine, kod kojeg se prenosi vlasništvo, prema članku 42. stavak 3. Pravilnika, porezna obveza za ukupnu vrijednost najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro - predmet najma. Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se navlastitu potrošnju. Vlastitom potrošnjom, prema članku 23. Pravilnika, smatra se izuzimanje ...