Upit u vezi tehničkih uvjeta prodaje plinskog ulja obojanog plavom bojom. Konkretno pitate kakvi moraju biti uvjeti tehničke opremljenosti pumpe, gdje mora biti postavljena pumpa (spremnik), koliko mora biti minimalna i maksimalna zapremnina spremnika te da li se plavi dizel smije ulijevati izravno u spremnike motornih vozila. U Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13. i 100/15.) odredbom čl. 92. st. 5. između ostalog je propisano da su korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi poljoprivredna gospodarstva upisana u odgovarajući upitnik poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a plinsko ulje koristite za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava. Isto tako je i čl. 8. st. 1. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.) propisano da plinsko ulje obojano plavom bojom korisnici prava za namjene u poljoprivredi mogu koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za prijevoz pčela. Člankom 11. st. 2. Pravilnika propisana je dužnost prodavatelja koji prodaju ...