Carinska uprava objavila je na svojoj Internet stranici obavijest o objavi nove verzije dokumenata tehničke specifikacije za sustav e-Trošarine; “Struktura i pravila IE poruka e-Trošarine v1.8”, “Scheme poruka e-Trošarine v1.6” i „Tehnička specifikacija G2B servisa za e-Trošarine v9.1“. Tehnička specifikacija za razvoj aplikativnog rješenja gospodarstvenika za razmjenu XML poruka  sa sustavom e-Trošarine ažurirana je u dijelu koji se odnosi na implementaciju novih poruka za obrasce MI-AL, MI-ET, MI-GDP, MI-NDP, MI-K, MI-BAP i MI-MV. Nova ažurirana verzija dokumenata tehničke specifikacije za sustav e-Trošarine uključuje sljedeće promjene: nova poruka ET405AA-MSG.ET od 01.01.2017., za podnošenje mjesečnog izvješća o obračunatom posebnom porezu na motorna vozila (MI-MV); nova poruka ET231AB-MSG.ET od 01.01.2017., za podnošenje mjesečnog izvješća za alkohol i alkoholna pića (MI-AL); nove poruke ET260AA-MSG.ET, ET261AA-MSG.ET, ET262AA-MSG.ET  od 01.01.2017, za podnošenje mjesečnih izvješća za e-tekućinu, grijane duhanske proizvode i  nove duhanske proizvode (MI-ET, MI-GDP i MI-NDP); nove poruke ET259AA-MSG.ET i ET258AA-MSG.ET  od 01.01.2017., za podnošenje mjesečnih izvješća za kavu i bezalkoholna pića (MI-K, MI-BAP). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.