Ističete da je promjenom vlasničke strukture, u listopadu 2015. tvrtka TDR d.o.o. Rovinj (u daljnjem tekstu: TDR) postala članica British American Tobacco Grupe (u daljnjem tekstu: BAT) iz kog razloga je nužno provesti promjene u poslovnim procesima TDR-a te samom procesu proizvodnje duhanskih prerađevina kako bi se implementirao model proizvodnje duhanskih prerađevina koji primjenjuju sve članice BAT-a. U podnesku nadalje navodite da će jedna od članica BAT-a (nastavku: BAT WECT), kao organizator proizvodnje, osigurati sirovine i repromaterijal za proizvodnju duhanskih prerađevina dok će TDR obavljati uslugu proizvodnje duhanskih prerađevina uz određenu naknadu te ujedno biti ovlašteni distributer na teritoriju Republike Hrvatske. Pri tome naglašavate da vlasništvo nad sirovinama, repromaterijalom i gotovim duhanskim prerađevinama će zadržati BAT WECT sve do njihove prodaje ovlaštenom distributeru za pojedino tržište. Slijedom iznesenog, dostavljate vaša promišljanja vezana uz carinske i trošarinske procedure te tražite nadležno mišljenje. Polazeći od činjenice da TDR posluje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača i ima pravo u sustavu odgode plaćanja trošarine proizvoditi cigarete i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje) ...