Upit u kojem navodite da su plinska ulja za koja iskazujete interes razvrstana pod tarifnim oznakama KN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 i 2710 19 48, a ne, kao prije, pod tarifnim oznakama KN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49 te da u cilju izdavanja suglasnosti sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (Narodne novine br. 47/14. i 62/15.) trebate u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navesti točnu tarifnu oznaku energenta za kojeg tražite suglasnost, a to je također potrebno učiniti i u zahtjevu za izmjenu/dopunu trošarinskog odobrenja u odnosu na označavanje plinskog ulja u trošarinskom skladištu. Pri tome se pozivate na dopis Carinske uprave pod gornjim brojem. U čl. 83. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/12., 100/15. i 120/15.) propisano je da su vrste energenata i električna energija, kao trošarinski proizvodi, određeni tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature Carinske tarife sukladno čl. 2. t. 5. Direktive 2003/96/EZ ili prema svojstvima pojedinog proizvoda, te je u st. 2. t. 1. istog članka propisano da se u smislu Zakona o tro&scaron ...