Carinska uprava je napravila i dala na svojoj Internet stranici usporedbu tarifnih oznaka proizvoda koji su navedeni u Glavi XVIII. (Energenti i električna energija) u novom Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. i 32/13.-ispravak) u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi za 2013. godinu (Narodne novine br. 135/12.) iz razloga što se određene tarifne oznake iz Zakona razlikuju u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi iz 2013. godine, jer su u Zakonu primijenjene tarifne oznake iz važeće Direktive 2003/96 EZ iz 2002. godine.   Zbog preuzete obveze propisivanja u Zakonu o trošarinama tarifnih oznaka KN europske carinske tarife iz 2002. godine, a radi olakšavanja svakodnevnog postupanja u primjeni Zakona u odnosu na Uredbu o carinskoj tarifi za 2013. godinu, dana je usporedna tablica tarifnih oznaka KN iz pojedinih odredbi Zakona o trošarinama i Uredbe o carinskoj tarifi za 2013. godinu.   Dan je pregled i opis tarifnih oznaka KN europske carinske tarife koje će se koristiti od 1. srpnja 2013. godine za energente iz članka 85. Zakona o trošarinama za sva kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine uz elektronički trošarinski dokument (e-TD), a koje su navedene u FESS-u (The ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.