Podsjetnik: Za isplaćene plaće u 2012. te obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te neto-plaći predaje se za svakog zaposlenika Obrazac IP. Za isplaćen drugi dohodak i ostale primitke na koje je 2012. u ime poreznih obveznika, fizičkih osoba pri isplati primitka obračunat, obustavljen i uplaćen porez na dohodak i prirez, predaje se Poreznoj upravi izvještaj na Obrascu ID-1. Svakoj osobi kojoj je isplaćen primitak za koji je obračunan i uplaćen porez i prirez na dohodak, izdaje se Potvrda na propisanom obrascu. Prijava dohotka od obavljanja samostalne obrtničke i druge djelatnosti, a koja se obavljala u su-poduzetništvu (npr. zajednički obrt) na Obrascu DOH-Z.   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.