Obavijest pod nazivom "Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama, izjava se predaje do 20. siječnja 2015." objavili smo 14. siječnja 2014.
U toj smo novosti podsjetili da sve pravne osobe čiji je prihod u prethodnoj kalendarskoj godini bio manji od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, ako žele prijeći na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama o tome trebaju obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2015.
Ta se obavijest predaje u obliku izjave.
  Oporezivanje prema naplaćenoj naknadi nije obvezno,  porezni obveznici sami mogu odlučiti hoće li ili ne primjenjivati taj postupak oporezivanja.
Svi porezni obveznici koji do 20. siječnja 2015. ne dostave pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da od 1. siječnja 2015. primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. Znaći da obveznici poreza na dohodak (R-2) koji su i u 2014. plaćali PDV po naplaćenoj naknadi ako žele i dalje tako postupati u 2015., ne dostavljaju ovu pisanu izjavu Poreznoj upravi.
  Detaljnije o tome, o isporukama dobara i usluga koje se uključuju u vrijednost isporuka od 3.000.000,00 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.