U povodu traženja suglasnosti na mišljenje Područnog ureda Bjelovar, a u vezi upita gospođe "A" o obvezi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obzirom da je u 2002. godini radila jedan mjesec (od 1.12. do 31.12. 2002.) te nije ostvarila isporuke u vrijednosti od 85.000,00 kuna, odgovaramo u nastavku. Suglasni smo s vašim odgovorom klasa: 410-19/03-02/01, ur. broj: 513-07-07/03-2 od 6. veljače 2003. Odredbom članka i 22. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) te članka 34. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 58/03.) propisano je da poduzetnik koji u tekućoj, a vjerojatno i u idućim godinama, neće imati oporezive isporuke preko 85.000,00 kuna godišnje, može do kraja tekuće godine zatražiti od Porezne uprave da od 1. siječnja iduće godine bude porezni obveznik. Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje poduzetnika obvezuje narednih pet kalendarskih godina. Prema stavku 6. istog članka Pravilnika ako poduzetnik tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom po sili Zakona od 1 ...