Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu stranke na sudjelovanje u poreznom postupku na način da prije donošenja poreznog rješenja potpiše zapisnik i eventualno da prigovor na utvrđenu cijenu, te postoji li zakonska mogućnost da porezni obveznici zatraže obavljanje očevida, sve u postupku utvrđivanja obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15.) u članku 59. propisana je dužnost poreznog obveznika sudjelovati u poreznom postupku, a nesudjelovanje je člankom 209. stavak 1. svrstano u najteže porezne prekršaje, dok je člankom 69. Općeg poreznog zakona propisana obveza dostave podataka potrebnih za utvrđivanje porezne obveze, na zahtjev poreznog tijela. Prema članku 7. Općeg poreznog zakona prije donošenja poreznog akta, porezno tijelo mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta. Također se člankom 68. Općeg poreznog zakona daje mogućnost poreznom tijelu pozvati poreznog obveznika u službene prostorije radi pojašnjenja sadržaja porezne prijave, a članak 70. Općeg poreznog zakona je poreznom tijelu dano pravo odlučivanja o potrebi vještačenja. Članak 72. Općeg poreznog zakona propisuje ...