Navedenim dopisom dostavili ste nam upit Strukovne škole V.V. u vezi tumačenja odredbi članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09., dalje: Pravilnik). Naime, Strukovna škola V.V. i Tehnička škola sukladno odredbama Statuta Škole zajedno vode školsku kantinu zatvorenog tipa čije usluge koriste isključivo učenici i nastavnici obiju škola. U kantini se prodaju sokovi, sendviči, kolači i razna peciva, škola smatra da se u ovom slučaju radi o uslugama učeničkog standarda iz članka 71. stavak 1. Pravilnika te prehrani učenika iz članka 71. stavak 3. Pravilnika. Nadalje, Strukovna škola V.V. ima radionice u kojima učenici tijekom izvođenja obvezne praktične nastave izrađuju pojedine proizvode za tržište u skladu sa Statutom Škole. Prema navodima u upitu sredstva ostvarena prodajom navedenih proizvoda koriste se isključivo za opremanje škole i unapređenje nastavnog procesa. Škola smatra da se u ovom slučaju radi o uslugama iz članka 71. stavak 1. i 2. Pravilnika.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95 do 94/09 - u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu ...