Zaprimili smo upit odvjetnice I. M. u kojem je zatraženo tumačenje o oporezivanju u svezi sklopljenog ugovora o kupoprodaji nekretnine. U upitu je navedeno da je 15. ožujka 2003. državljanka Republike Slovenije sklopila ugovor o kupnji nekretnine s državljaninom Republike Hrvatske. Nekretnina je bila upisana na ime prednika prodavatelja. Nadležnom ministarstvu podnesen je zahtjev za izdavanje suglasnosti koji nije riješen. Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu (Narodne novine br. 146/08.) koje su stupile na snagu 1. veljače 2009. godine ugovor je ex lege konvalidirao. Podnositeljica upita je u usmenom telefonskom razgovoru od 3. siječnja 2012. godine pojasnila da je Općinski sud 14. lipnja 2012. godine donio rješenje kojim se dozvoljava upis prava vlasništva u korist državljanke Republike Slovenije. Postavljeno je i pitanje o načinu utvrđivanja stanja nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, obzirom da se navodi da je u konkretnom slučaju nekretnina kupljena u iznimno lošem stanju te je godinama u nju ulagano o čemu bi stjecateljica nekretnine ponudila dokazna sredstva (fotografije iz 2003., saslušanje svjedoka, račune o ulaganjima u nekretninu i slično) te od kojeg se dana počinje računati rok od tri godine iz članka ...