Već smo ranije objavili da je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, objavljen je u Narodnim novinama broj 140/13. 22. studenog 2013., a stupio je na snagu 23. studenog 2013.   Carinska uprava objavila je na što se te izmjene i dopune odnose kao i pročišćeni tekst Pravilnika.   Osnovne izmjene i dopune su u: uvođenje odgode plaćanja posebnog poreza u slučaju registracije novih motornih vozila koja trgovci registriraju kao testna vozila pojašnjava se utvrđivanje porezne osnovice primjenom Tablice 1, koja se mijenja na način da je dodan novi rang te su vrijednosti postotaka snižene pojašnjava se postupanje u slučajevima u kojima porezni obveznik navodi podatke o broju prijeđenih kilometara o kojima nije pružio odgovarajuće dokaze pojašnjava se postupanje kada trgovci radi promotivnih razloga žele na području RH koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije produžuje se razdoblje za uporabu motornog vozila od strane fizičke osobe s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije, zbog poslovnih razloga u RH ograničava se broj motornih vozila za koja se može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza; određuje zabrana njihova otuđenja, iznajmljivanja ili posudbe bez ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.