Obavijestili smo Vas o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (link). Pročišćeni tekst Zakona o trošarinama može se preuzeti kao dokument za preuzimanje na kraju ove novosti.
Carinska uprava je pripremila i objavila najvažnije novine iz ovih izmjena i dopuna tog zakona koje su stupile na snagu 26. rujna 2016., prenosimo u nastavku: Uvođenje sniženih visina (stopa) trošarine za nezavisne male pivovare
Uvođenje instituta nezavisne male pivovare bazira se na uvođenju 4 porezna razreda, odnosno trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaćati će se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:  Za godišnju proizvodnju piva u hektolitrima Iznos trošarine u kn ≤ 5.000 20,00 5.001 - 25.000 22,00 25.001 - 75.000 24,00 75.001 - 125.000 26,00   Trošarinski obveznik proizvođač piva u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu snižene visine trošarine na pivo propisane člankom 66.b ovoga Zakona samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedi&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.