Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 144/12. od 21.prosinca 2012., a stupa na snagu 01. siječnja 2013. Što donose izmjene?.  Poreznu upravu će trebati izvješćivati o oporezivim i neoporezivim primitcima, a Pravilnikom o porezu ne dohodak propisat će se jedinstveni obrazac koji će zamijeniti postojeće obrasce: Obrazac ID, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP, Obrazac ID-1, i Obrazac R-Sm. Dopunjen je čl. 9. Zakona o porezu na dohodak, program mirovinske rente se uvodi u sustav mirovinskog osiguranja, uplate u program mirovinske rente ne podliježu oporezivanju. Neoporezivim primicima od 1. siječnja smatraju se nagrade na paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. Ne plaća se porez na dohodak na primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa EU u Republici Hrvatskoj, a za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova EU u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja u skladu s financijskom uredbom Europske komisije do propisanih iznosa. Dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina više se ne smatra dohotkom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.