Na 114. sjednici Vlade Republike Hrvatske prikazan je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.   Ovom Uredbom se prema obrazloženju:   Točno propisuje tko podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, jer je dosadašnja formulacija mogla dovesti do različitog tumačenja. Tako je propisano da prijedlog podnosi Financijska agencija odnosno nagodbeno vijeće. Dopunjuje se sadržaj izviješća o financijskom stanju i poslovanju dužnika dodavanjem popisa svih postupaka (parničnih, upravnih, ovršnih, postupaka osiguranja itd.) koje dužnik vodi prema trećima. Navedena je promjena nužna kako bi sudionici postupka predstečajne nagodbe, odnosno svi dužnikovi vjerovnici, imali uvid u njegovo cjelokupno financijsko stanje te obveze koje prema njemu imaju treće osobe koje potencijalno mogu biti presuđene, odnosno okončane u njegovu korist. Prilagođavaju se rokovi za dostavu izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja na način da se postojeći rok od 30 dana skraćuje na 15 dana uz istovremeno omogućavanje dužniku da, nakon ročišta za glasovanje na kojem plan nije izglasan, još dva puta ponudi izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja do novog ročišta za glasovanje, a sve kako bi se postigao dogovor sa vjerovnicima, sklopila nagodba i izbjegao stečaj. Uredba detaljnije i preciznije propisuje postupanje Financijske agencije glede evidentiranj ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.