S obzirom na prisutne razlike pri utvrđivanju zatezne kamatne stope u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi o odnosu na Zakon o obveznim odnosima ovaj Zakon se predlaže kako bi uređenje zateznih kamatnih stopa postalo konzistentnim.   Ovim se Zakonom predlaže izračun zatezne kamatne stope utemeljen na referentnoj kamatnoj stopi čime se postiže ujednačen način izračuna u odnosima između svih potencijalnih sudionika.   Predviđeno je da se stopa ugovornih kamata veže uz stopu zakonskih zateznih kamata. Nadalje, prema predloženom stopa ugovornih kamata između poduzetnika, odnosno poduzetnika i osoba javnog prava ne bi mogla biti viša od stope zakonskih zateznih kamata određene za tu vrstu odnosa.   Ovim se Zakonom uređuje način obračunavanja zatezne kamate te se utvrđuju tijela zadužena za nadzor nad provedbom ovoga Zakona kao i prekršajne odredbe.   Zainteresirana javnost do 19. ožujka 2014. o Nacrtu prijedloga Zakona o kamatama može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.
Primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga zakona može se dostaviti na adresu elektroničke pošte: ufs@mfin.hr, na broj fax-a: (01) 4591-101 ili na adresu:
Ministarstvo financija, Sektor za financijski sustav, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.   izvor:mfin.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.