Na 124. sjednici Vlade Republike Hrvatske 14. studenog 2013. na dnevnom redu je bio Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona   Pitanja koja se uređuju ovim izmjenama i dopunama Zakona su: stopa PDV-a 10% povećava se na 13%, te će se njome oporezivati sva dobra i usluge koje su bile oporezive stopom 10%, propisuje se oporezivanje sniženom stopom PDV-a od 5% na novine nakladnika koji imaju statut medija, otisnutih na papiru koji izlaze dnevno, osim na one koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju, dodatno se pojašnjava oporezivanje sniženom stopom PDV-a 13% novina i časopisa novinskih nakladnika koji imaju statut medija te novina i časopisa nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju, mijenja se oslobođenje te način ostvarivanja oslobođenja za isporuke u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, proširuje se popis dobara koja se mogu smještati u porezna skladišta i isporučivati unutar njih,  mijenja se odredba o poreznoj osnovici pri stjecanju dobara iz druge države članice ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.