Sažetak pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom:   • Izjednačavaju se prava na osobni odbitak za hrvatske rezidente i rezidente Europske unije i Europskog gospodarskog prostora koji pretežiti dio svog dohotka ostvare u Republici Hrvatskoj.
• Za umirovljenike pojednostavnit će se i olakšati porezni postupak kao i ispunjenje porezne obveze na način da se uvodi mogućnost plaćanja predujmova poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave te umirovljenici više neće morati sami obračunavati predujam poreza ni podnositi propisana izvješća.
• Propisuje se mogućnost da diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet preuzme obvezu obračuna, obustave i plaćanja predujma poreza na dohodak za svoje radnike, odnosno stjecatelje primitka od nesamostalnog rada te podnošenja propisanih izvješća.
• Propisuje se da isplatitelj ili sam porezni obveznik nije obvezan plaćati predujmove poreza na dohodak u tuzemstvu ako po osnovi istog primitka predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
• Nadopunjuju se odredbe kojima se propisuje obvezno podnošenje godišnje porezne prijave za poreznog obveznika ako u poreznom razdoblju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.