Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na adresu: ZFPPN@porezna-uprava.hr.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajati će do 17. studenog 2013. godine.   Odrebama Uredbe rješavaju su sljedeća pitanja: Točno se propisuje tko podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Dopunjuje se sadržaj izviješća o financijskom stanju i poslovanju dužnika dodavanjem popisa svih postupaka (parničnih, upravnih, ovršnih, postupaka osiguranja itd.) koje dužnik vodi prema trećima. Prilagođavaju se rokovi za dostavu izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja na način da se postojeći rok od 30 dana skraćuje na 15 dana uz istovremeno omogućavanje dužniku da, nakon ročišta za glasovanje na kojem plan nije izglasan, još dva puta ponudi izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja do novog ročišta za glasovanje. Detaljnije i preciznije se propisuje postupanje Financijske agencije glede evidentiranja, a i izvršavanja zaprimljenih osnova za plaćanje na teret dužnika, a ovisno o tome kada je osnova za plaćanje nastala i kada je ista zaprimljena u Očevidniku za plaćanje. Omogućava se zaprimanje osnova za plaćanje vjerovnika ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.