Zaprimili smo upit Grada kao poreznog obveznika u kojem iznosi dvojbe oko primjene Zakona o porezu na promet nekretnina odnosno Zakona o porezu na dodanu vrijednost kada se temeljem sudske nagodbe priznaje pravo vlasništva na zemljištu upisanom kao vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a ujedno se nalaže i isplata naknade jedinici lokalne samouprave kao vlasniku zemljišta. Naime, fizička osoba je izgradila kuću dijelom na vlastitom zemljištu a dijelom na zemljištu drugih fizičkih osoba i Grada iz upita. Radi sređivanja imovinsko – pravnih odnosa pokrenuta je parnica pred nadležnim Općinskim sudom. Općinski sud je donio presude kojim se tužitelj kao pošteni graditelj kuće i stjecatelj zemljišta od strane fizičkih osoba utvrđuje kao vlasnik zemljišta dok se u pogledu stjecanja prava vlasništva fizičke osobe od Grada sklapa sudska nagodba kojom se fizičkoj osobi priznaje vlasništvo nad zemljištem, te mu se nalaže isplata naknade tržišne vrijednosti zemljišta Gradu. Stoga se postavlja pitanje je li fizička osoba, stjecatelj nekretnine, obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Od 1. siječnja 2015. godine, sukladno članku 40. stavku 1 ...