Navodite kako ste s djecom naslijedili automobil pokoj­nog supruga registriran na njemačke tablice te nakon što ste otplatili kredit na isti u njemačkoj banci poslali su Vam potreban dokument za hrvatsku Carinu i pitate za daljnju proceduru kako biste vozilo mogli registrirati u Republici Hrvatskoj. Sukladno čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.), obveznik plaćanja posebnog poreza je fizička ili pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, između ostalog, stječe motorno vozilo iz čl. 5. st. 1. ovoga Zakona. Obzirom da ste rješenjem o nasljeđivanju stekli motor­no vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj, a kako biste vozilo mogli registrirati u Republici Hrvatskoj, obveznik ste plaćanja posebnog po­reza sukladno spomenutoj odredbi. Vi kao podnositeljica porezne prijave za obračun i pla­ćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac PP-MV) samostalno i vlastitim izborom u polju 19. možete tražiti da se u postupku utvrđivanja iznosa posebnog poreza za Vaše rabljeno vozilo primijeni fiksna deprecijacijska tabli­ca – Tablica 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17 ...