Članak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje predmet oporezivanja PDV-om. Stavak 2. iste odredbe propisuje stjecanje, prema kojem se nabava dobara od malog poreznog obveznika (poreznog obveznika koji nije u sustavu PDV-a, nije u VIES bazi) iz države članice (EU) ne smatra stjecanjem.   Prema navedenoj odredbi, pri stjecanju (nabavi) dobara od malog poreznog obveznika iz države članice, porezni obveznik u RH ne obračunava PDV na iznos iskazan u tom primljenom ulaznom računu. Pojednostavljeno, postupanje se ne razlikuje od postupanja kada se nabava dobra obavlja od tuzemnog malog poreznog obveznika.   Takav primljeni račun se ne evidentira u knjizi U-RA, niti u PDV obrascu, a samim tim niti u PDV-S obrascu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.