Zatražili ste mišljenje o postupanju u tijeku inspekcijskog nadzora kod poreznog obveznika "T.Š." d.d. (u daljnjem tekstu: Porezni obveznik). U istom pismu navodite sljedeće: "Nalog za inspekcijski nadzor kl.: 471-02/03-01/ 2158, ur. br.: 513-07-01-03-1 kod Poreznog obveznika otvoren je 16. prosinca 2003. zbog zatraženog povrata poreza na dobit u iznosu od 324.672,54 kn od 4. lipnja 2003. Isti nalog uručen je likvidatoru 28. siječnja 2004. Postupak likvidacije pokrenut je 14. veljače 2002. godine na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-02/689-2, a prestanak Poreznog obveznika upisan je na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-04/19-3 od 7. siječnja 2004. Prijava poreza na dobit za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2002. zaprimljena je 10. travnja 2003. u područnom uredu Z., Ispostavi M. Potraživanja po osnovi poreza na dobit u iznosu od 324.672,54 kn, na temelju Odluke Skupštine od 5. siječnja 2004. godine, Porezni obveznik u likvidaciji prenio je na stopostotnog dioničara gosp.Z.J." Na kraju pisma zatražili ste mišljenje o daljnjem postupanju u nadzoru, te pitate da li su potraživanja po osnovi povrata poreza na dobit na temelju ...