Tražite pojašnjenje trošarinskih propisa u svrhu očitovanja Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci po zahtjevu za mirno rješavanje spora u predmetu „T. K.“ d.o.o. Rab, a vezano uz mogućnost stavljanja u promet cigareta oduzetih 2014. godine a koje su ove godine vraćene gospodarstveniku na slobodno raspolaganje jer je obustavljen prekršajni postupak. Povodom dijela upita koji se odnosi na eventualno ograničenje stavljanja u promet predmetnih cigareta obzirom na rok trajanja cigareta i činjenicu da su iste označene duhanskim markicama Ministarstva financija izdanim 2014. godine, ukazujemo da rok trajanja te vremensko ograničenje prodaje cigareta označenih duhanskim markicama Ministarstva financija izdanim 2014. godine nije propisano nacionalnim trošarinskim zakonodavstvom iz kog razloga ne postoji zapreka za stavljanje u promet predmetnih cigareta na tržište Republike Hrvatske slijedom odredbi Zakona o trošarinama i pratećeg provedbenog propisa. Međutim, mišljenja smo da s tim u vezi valja sagledati prijelaznu odredbu čl. 52. st. 1. t. a. važećeg Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda prema kojoj je prodaja duhanskih proizvoda proizvedenih ili stavljenih u slobodan promet i označenih u skladu sa Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine br. 125/08. do ...