Postavili ste nam upit o statusu poreznog obveznika obzirom na porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i porez na dohodak. U upitu navodite da je porezni obveznik „A“ 2003. godine registriran za obavljanje djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) te je bio upisan u registar obveznika PDV-a. Nadalje, navodite da je 2008. godine nastavio poslovati kao obrt za obavljanje djelatnosti vinogradarstva i vinarstva. Temeljem rješenja o odjavi obrta od 31. kolovoza 2013. godine Ispostava Požega u registru poreznih obveznika evidentirala je zatvaranje navedenog obrta i brisanje iz registra obveznika PDV-a. U upitu navodite da je porezni obveznik i dalje upisan u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi kao OPG te da je 15. studenoga 2013. godine prijavio najam stambenog prostora, temeljem čega je Ispostava Požega donijela rješenje o predujmu poreza na dohodak od imovine i u registru poreznih obveznika evidentirala navedenoga kao obveznika poreza na dohodak. Nadalje, navodite da je porezni obveznik dostavio Obrazac PDV za 4. kvartal 2013. te ispravak Obrasca PDV-K za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, jer je nastavio voditi poslovne knjige i izdavati račune. Navedeni porezni obveznik Ispostavi Požega nije prijavio nastavak djelatnosti ...