U svezi s vašim upitom o mogućnosti izdavanja potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva Centru za radnu terapiju i rehabilitaciju "S." u slučaju kada je donacija primljena iz inozemstva (Bosne i Hercegovine), a donator je hrvatski rezident - zaposlenik H.A.-A.b. d.d. Zagreb, Podružnica S. koji se u korist Centra "S." odrekao naknade koju kao član Upravnog odbora H.A.-A.b. d.d. Mostar prima u Bosni i Hercegovini, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i čl. 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 58/03.), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara obavljene humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. U konkretnom slučaju donacija je zbog skraćenog puta plaćanja formalno primljena iz inozemstva. Međutim radi se odonatoru - tuzemnom poreznom obvezniku koji je svoj ostvareni inozemni dohodak darovao Centru "S." te smatramo da ...