U svezi s postavljenim pitanjem primjenjuju li se izmijenjene odredbe čl. 12., t. 12. i čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 82/04.) i na tijela državne uprave, izvješćujemo vas da smo se o tome očitovali u našem pismu kl.: 410-19/04-01/236 od 15. srpnja 2004. koje vam u prilogu dostavljamo. Suglasni smo s vašim mišljenjem da se neprofitne udruge mogu smatrati humanitarnim organizacijama iz čl. 12., t. 12. i čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako su registrirane kod nadležnog tijela uprave i ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći (Narodne novine br. 96/03.). Naime, poreznim propisom nije definirano tko se sve smatra humanitarnom organizacijom. Humanitarnim organizacijama u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći smatraju se udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj, kojima je jedan od statutarnih ciljeva pružanje humanitarne pomoći. Ove osobe stječu status humanitarne organizacije nakon što pribave suglasnost za pružanje humanitarne pomoći od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kako je to navedeno u čl. 4., st. 1 ...