Treći dio Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi objavljenog u Narodnim novinama br. 78/15., a koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. (link) podrobnije razrađuje provedbu Općeg poreznog zakona (OPZ) o vrsti, oblicima, načinu i rokovima podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. sastavlja se sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. i dostavlja Poreznoj upravi do 20. veljače 2016. godine.
Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.   Obveznici sastavljanja propisanog statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja. Pravilnik definira dospjelo, a nenaplaćeno potraživanje kao: 1. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama Zakona o PDV-u,
2. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama OPZ-a. O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima se do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa sastavljaju statistička izvješća ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.