Zaprimili smo Vaš upit dostavljen elektroničkom poštom, kojim tražite informacije o okvirnom sustavu naplate poreza i doprinosa za pružatelje usluga s područja EU, koji bi povremeno i privremeno pružali usluge na području Republike Hrvatske, te tražite tumačenje da li se štandovi na kojem se povremeno pruža ugostiteljska usluga (prigodna prodaja uz neke blagdane, koncerte i slična događanja) mogu smatrati poslovnim jedinicama koje podliježu obvezi plaćanja poreza na tvrtku. U nastavku dajemo slijedeće mišljenje. Vezano uz ugovore, napominjemo kako Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Portugala nije još uvijek na snazi niti se primjenjuje, stoga se u tom slučaju primjenjuju domaći porezni propisi, odnosno članak 14. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13. – Odluka USRH, 125/13., 148/13., 83/14. – Odluka USRH i 143/14.) koji propisuje da ukoliko se radi o primicima (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima isti se smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada, te se oporezuju u Republici Hrvatskoj. Navedeno bi značilo da je portugalski izaslani radnik u obvezi plaćanja poreza ...