Regionalnu razvojnu agenciju d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovali su Zagrebačka županija i gradovi Zagrebačke županije radi izrade i provođenja programa i projekata u cilju što bržeg razvoja Zagrebačke županije, stoga je Županijsko poglavarstvo Zagrebačke županije na sjednici donijelo Zaključak o donaciji novčanih sredstava Agenciji za realizaciju projekata u 2006. godini, i to provedbe Akcijskog plana Zagrebačke županije za provedbu prioritetnih mjera Studije društveno gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Zagrebačke županije, provedbe studije Razvoj seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji i priprema projekta izgradnje nove poslovne zgrade Zagrebačke županije. Na upit treba li Agencija obračunati porez na dodanu vrijednost na novčana sredstva što im je donirala Zagrebačka županija, odgovaramo u nastavku. Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono &scaron ...