Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Uputu Središnjeg ureda Porezne uprave o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2015. godinu prenosimo niže u cijelosti, a naši pretplatnici ovu Uputu mogu vidjeti i spremiti u svoju "cloud arhivu" ovdje. Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit – Obrazac PD. I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava: Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći propisi: Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i 54/13) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08, 12/09 i 130/10) Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.