Društvo iz dostavnog popisa postavilo je pitanje u vezi snižene stope poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). U upitu se navodi da u okviru svoje registrirane djelatnosti Društvo, među ostalim, obavlja uvoz medicinskog proizvoda PERFLURON VITRORETINAL, kirurškog sredstva pakiranog u ampulama od 2 ml, 5 ml ili 7 ml. U upitu se nadalje navodi da se navedeni medicinski proizvod prodaje na hrvatskom tržištu temeljem odobrenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Obzirom da je premetni medicinski proizvod registriran kao hidrokinetičko kirurško sredstvo koje se koristi tijekom vitroretinalnih operacija te se ugrađuje u ljudsko oko, postavljeno je pitanje koja stopa PDV-a se primjenjuje pri isporuci istog. Društvo, među ostalim, u upitu navodi da je zatražilo očitovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) o tome spada li predmetni medicinski proizvod u kategoriju proizvoda koje se oporezuju sniženom stopom PDV-a od 5% sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. – ispravak, 160/13., 35/14. i 157/14., 130/15. i 1/17., u daljnjem tekstu: Pravilnik) na koji se HZZO očitovao mišljenjem KLASA: 500-07/16-01/141 od 14. prosinca 2016. godine. U priloženom mišljenju HZZO-a navodi se, među ostalim sljedeće: „U ...