Ministarstvo pravosuđa je objavilo Smjernice za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom.
Ove Smjernice izdane su u listopadu 2015., mogu se preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Ovim Smjernicama za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom Vlada RH nudi okvir svim poduzetnicima za pravovremeno postupanje kako bi izbjegli moguće financijske poteškoće u svom budućem poslovanju. Iz sadržaja: 1. Uvod
2. Restrukturiranje duga izvansudskim sporazumom
3. Načela izvansudskog restrukturiranja duga
3.1. Restrukturiranje duga je kompromis
3.1.1. Dobra vjera (načelo savjesnosti i poštenja)
3.2. Jedinstven pristup, koordinacija i zastupanje interesa vjerovnika
3.2.1. Suzdržavanje vjerovnika od poduzimanja radnji radi namirenja tražbine
3.2.2. Suzdržavanje dužnika od poduzimanja radnji kojima se otežava mogućnost namirenja tražbina
3.3. Moratorij
3.3.1. Suzdržavanje vjerovnika od prisilnog ostvarenja tražbine
3.3.2. Suzdržavanje dužnika od negativnog utjecaja na plaćanje duga drugim vjerovnicima
3.4. Transparentnost i dostupnost informacija
3.5. Povjerljivost informacija
3.6. Pravo na prvenstveno namirenje novih sredstava
3.7. Plan restrukturiranja duga
3.8. Podrška vjerovnika poslovnom oporavku
4. Zaključak ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.