23. travnja 2014. stupila je na snagu Uredba koju su donijeli Vijeće EU i Europski parlament (Uredba 374/2014, SL EU L 118 od 22. travnja). Tom se Uredbom ukidaju ili smanjuju carinska davanja na robu podrijetlom iz Ukrajine.   Kako se navodi na Internet stranici Carinske uprave, ta je Uredba privremena, autonomna i jednostrana mjera EU prema robi Ukrajinskog podrijetla, te čini instrument jednostranih trgovinskih povlastica sličan aranžmanima koji se primjenjuju prema Moldovi ili Kosovu. Uredba će se primjenjivati do 1. studenog 2014., odnosno dok bilateralni ugovor o slobodnoj trgovini EU sa Ukrajinom ne stupi na snagu.   Carinska uprava dalje navodi:
Pravila podrijetla koja roba treba zadovoljiti da bi se primijenile preferencijalne stope carine su pravila podrijetla određena Uredbom EK za provedbu carinskog zakonika 2454/93, Glava IV, Poglavlje 2 Odjeljak 2 Uredbe (čl. 97x do čl. 123, odnosno dodaci 14. i 15.). Primjena pravila o administrativnoj suradnji propisana su čl. 121. i 122. Uredbe.
Treba naglasiti da Uredba 374/2014 ne propisuje zabranu povrata carine (drawback) i predviđa mogućnost bilateralne kumulacije s EU proizvodima. Dokaz o podrijetlu koji će se rabiti biti će EUR.1, a za robu vrijednosti do 6 000 € moguće je ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.