U Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je upit poreznog obveznika u kojem se traži pojašnjenje odredaba Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) i Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13. i 11/14.) vezanih uz upis u Registar trošarinskih obveznika Carinske uprave u statusu registriranog primatelja i poslovanje u navedenom statusu.   U upitu se navodi da porezni obveznik ima namjeru unositi trošarinske proizvode (vino) u sustavu odgode plaćanja trošarine sa mjestom primitka u njegovim administrativnim poslovnim prostorima. Vezano za naprijed opisano kretanje trošarinskih proizvoda obratio se mjesto nadležnom Carinskom uredu Split u svrhu dobivanja informacija vezanih za upis u registar trošarinskih obveznika kao registrirani primatelj. U Carinskom uredu Split odgovoreno je da je jedan od uvjeta za dobivanje odobrenja za registriranog primatelja – posjedovanje skladišnog prostora kao mjesta primitka trošarinskih proizvoda, te da za navedenu namjenu ne mogu služiti administrativni poslovni prostori podnositelja upita.   S obzirom na navedeno, pojašnjenje vezano uz mjesto primitka trošarinskih proizvoda kod registriranog primatelja koje je dalo Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured, može se vidjeti klikom mi&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.