Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu. U upitu se navodi da porezni obveznik A sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kupuje robu od poreznog obveznika B koji ima sjedište u Republici Italiji te prodaje robu poreznom obvezniku C koji ima sjedište izvan Europske unije. Nadalje, navodi se da se roba fizički isporučuje sa skladišta poreznog obveznika B kupcu C pri čemu ulazi i izlazi iz Republike Hrvatske bez zadržavanja i pretovara ili uopće ne ulazi u Republiku Hrvatsku. U upitu se napominje da roba ne predstavlja trošarinsku robu, prijevozna sredstva, odnosno bilo koju drugu robu koja podliježe posebnom tretmanu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Postavlja se pitanje da li se porezni obveznik A smatra izvoznikom te podliježe li isporuka dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A oporezivanju PDV-om. Nadalje, zatraženo je pojašnjenje odredbi članka 8. stavka 1. talijanskog Zakona o PDV-u te odredbi članka 146. stavka 1. točke a) Direktive Vijeća 2006/112.   Na postavljeni upit Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor:   Prema odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.