Podnositelj upita obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru IPARD programa. U upitu je postavljeno pitanje o tome može li se temeljem IPARD ugovora koji je ovjeren 02. siječnja 2014. godine zatražiti oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno ispravak računa koji se odnose na 2012. i 2013. godinu i izdani su prije ovjere IPARD ugovora.   Iz odgovora dio citiramo:   ..."Ministarstvo poljoprivrede obavezno je svim korisnicima sredstava iz IPARD programa dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojeg se vide podaci o potpisniku ugovora, nazivu projekta, broju ugovora, iznosu i namjeni potpore - financijska pomoć iz IPARD programa kako bi ti korisnici prilikom nabave mogli ostvariti oslobođenje od plaćanja PDV-a.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koje mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broju ugovora, podacima o isporučitelju, broju računa i iznosu naknade za isporučena dobra i obavljene usluge...   ..., napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponente IPA V. - Ruralni razvoj (IPARD) ostvaruje izravno te nije propisana mogućnost naknadnog povrata PDV-a ili ispravka računa koji su izdani ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.