Porezna uprava, 3. veljače 2014. dala je pod Kl.:410-19/13-01/354 tumačenje odredbi Zakona o PDV-u vezane uz isporuke i primitke sekundarnih sirovina.   Tumačenjem se odgovara na pitanja u vezi odredbi članka 75. stavka 3. točke b) te članka 41. stavka 1. i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH), a koja se tiču isporuka i primitaka sekundarnih sirovina.   Pitanja na koja se daje odgovor su:
1. Koje su obveze poreznog obveznika kojemu drugi hrvatskog porezni obveznik obavi isporuku sekundarnih sirovina s naznakom „prijenos porezne obveze“ sukladno članku 75. stavku 3. točki b) Zakona?
2. Koje su obveze poreznog obveznika kojemu porezni obveznik iz treće zemlje obavi isporuku sekundarnih sirovina? Da li se PDV pri uvozu plaća ili se vrši obračun bez novčanog tijeka?
3. Ako porezni obveznik isporučuje dobra navedena u članku 152. stavku 2. Pravilnika drugom poreznom obvezniku u Republici Hrvatskoj, što navodi na računu?
4. Što porezni obveznik navodi na računu ako isporučuje sekundarne sirovine poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.