Službena Uputa o načinu prikupljanja podataka i priznavanju troškova u poslovanju privatnog detektiva Ministarstvo financija Porezna uprava objavila je ovu uputu 14. travnja 2014. po Kl.: 410-01/14-01/885   Iz te Upute jedan dio citiramo u nastavku:   „…porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost registriranog obrta, obvezan je voditi poslovne knjige i evidencije propisane zakonima kojima se uređuju knjiženja podataka o primicima i izdacima, a koji se temelje na urednim i vjerodostojnim ispravama koje su u izravnoj vezi s obavljanjem djelatnosti za koju je obveznik registriran.   Detektiv koji utvrđuje dohodak od samostalne detektivske djelatnosti, može porezno priznati poslovne izdatke koji su izravno povezani s obavljanjem djelatnosti u svrhu stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka, a odnose se na prikupljanje podataka pri čemu smije nuditi i davati nagrade za dobivene podatke i informacije kako bi obavio ugovoreni posao, a sukladno posebnim porezima. Porezno priznati izdaci se moraju temeljiti na urednim i vjerodostojnim ispravama.   Prikupljajući podatke iz anonimnih izvora, privatni detektiv dokumentira podatke, a obavijesti dostavlja stranci pisanim izvješćem, vodi zbirke podataka te na odgovarajući način štiti podatke od zlouporabe, gubitka i neovlaštenih promjena. Također, dužan je štititi pristup osobnim podacima bez prekoračivanja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.