Kako se s poreznog motrišta tretira sklapanje i uplata premija osiguranja života od strane pravnih i fizičkih osoba u korist određenog štićenika Doma za nezbrinutu djecu, a koji je kao korisnik naveden u polici osiguranja života? Ministarstvo financija se po istom pitanju već očitovalo Mišljenjem od 7. prosinca 2010., Klasa: 550-01/10-01/8, Ur. broj: 513-07-21-01/10-6, u kojem je između ostalog navedeno da se ne smatraju dohotkom, odnosno ne podliježu oporezivanju sukladno članku 9. stavku 2. točki 2.1. podtočki 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.), primici isplaćeni po osnovi polica životnog osiguranja koje su sklopljene na ime djece, štićenika dječjih domova koji su u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i za koje se novčana sredstva osiguravaju humanitarnim projektom, te temeljem kojih će se po dospijeću takvih polica isplaćene rente namjenski trošiti u svrhu osiguranja stambenog prostora (plaćanje troškova smještaja i slično) kako bi dijete, štićenik dječjeg doma, imalo osigurane elementarne životne potrebe. Činjenica da se sredstva koja su prikupljena humanitarnim projektom ne isplaćuju direktno štićenicima već se radi o posrednim isplatama putem polica životnog osiguranja ne mijenja bit stvari, a ...